Straż Pożarna

PRAGMATEC – Łuck, Ukraina – producent przyczep do samochodów osobowych, produkcja markiz oraz konstrukcji ram i markiz PRAGMATEC – Łuck, Ukraina – producent przyczep do samochodów osobowych, produkcja markiz oraz konstrukcji ram i markiz

Show offer

Kontener Sanitarny   przeznaczony jest do wykorzystania jako autonomiczne zaplecze sanitarne w warunkach terenowych. Kontener jest podzielony na 3 przedziały: umywalni z trzema kabinami prysznicowymi, czterema umywalkami, przebieralnią dwóch toalet techniczny z wyposażeniem ruchomym i infrastrukturą techniczną zamontowana na stałe Kontener wyposażony jest w: instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej z podgrzewaczem cieplej wody, hydroforem, […]

Show offer

Trenażery – gaszenie pożarów i prądów gaśniczych w obiektach wewnętrznych, pojazdów, kontenerów z materiałami palnymi i łatwopalnymi, silników samolotów, zbiorników LPG. Ratownictwo techniczne i uwalnianie uwiezionych osób w wypadkach komunikacyjnych.            

Show offer

Katamaran ratowniczy   wraz z pełnym wyposażeniem do ratowania osób znajdujących się w wodzie.   W wyposażeniu standardowym znajduje się:   suchy kombinezon dla ratownika, silnik 5 KM, pas asekuracyjny gwarantujący wyjecie poszkodowanego przez 1 osobę, wiosła, bosak, rzutka ratownicza, worek z 80 m liny, kolce lodowe, dwa światła ostrzegawcze niebieskie, biała pława świetlna.   […]

Show offer

Trenażer Przeciwpożarowy Nieszczelności Rurociągu Gazowego to komplet urządzeń symulujących wycieki gazu z rurociągu gazowego i przedstawiających metody i sposoby postępowania w przypadkach takich awarii, w zależności od miejsca w którym wystąpiło uszkodzenie linii.

Show offer

Mobilny Trenażer Wąskich Przejść to urządzenie szkoleniowe umożliwiające naukę poruszania się i doskonalenia umiejętności oraz procedur w trakcie pracy ratownika w pomieszczeniach o bardzo ograniczonej powierzchni. Szkolenie odbywa się w warunkach ograniczonej widoczności, zadymienia oraz podwyższonej temperatury obrazują wiernie warunki rzeczywistej akcji.      

Show offer

Symulatory przeciwpożarowe na bazie naczep z rozsuwanymi ścianami pozwalają na pełną mobilność zestawu oraz ergonomiczne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.   Naczepy skonstruowane są w taki sposób, aby podczas ćwiczeń w jak najwierniejszy sposób odwzorować rzeczywiste warunki.   Maksymalizacja powierzchni treningowej za pomocą wysuwanej na 11 m długości ściany pozwala na znaczące zwiększenie pomieszczeń treningowych.   Całą […]

Show offer

Mobilny Symulator Jazdy służy do szkolenia i kwalifikacji wstępnej dla przyszłych kierowców zawodowych oraz doskonalenia techniki, taktyki i ekonomiki jazdy kierowców zawodowych. Symulator umożliwia symulowanie jazdy ciężarówką oraz autobusem, wrażenia realnej jazdy dzięki ruchomej platformie o sześciu stopniach swobody (umożliwia zmianę położenia kabiny symulatora wzdłuż i wokół osi podłużnej, poprzecznej i pionowej). Przez odpowiednie nagłośnienie […]

Show offer

Mobilny System Pozoracji Pożaru jest to symulator przeznaczony do doskonalenia umiejętności gaszenia pożarów grup A, B i C z zastosowaniem wody, piany i CO2 w sytuacjach zainicjowania pożaru w różnej konfiguracji w zależności od rodzaju zamontowanej nadstawki. Trenażer w formie przewoźnej platformy z palnikami ogniowymi umożliwiający stworzenie poduszki powietrznej i montaż róóóóżnych nadstawek. Warianty symulacji: […]

Show offer

Komora dymowa przeznaczona jest do ćwiczeń w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych dla strażaków.   Ćwiczenia w komorze dymowej mają na celu wyrobienie sprawdzenia oraz doskonalenie u ćwiczących umiejętnosci i nawyków w akresie:   – technik pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych   – pracy przy dużym obciążeniu psycho – […]

Show offer