Leasing

Bank Inwestycyjny w Polsce realizuje następujące czynności bankowe przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów; prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów; udzielanie i potwierdzanie gwarancji oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw; emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych;, Ponadto realizuje: udzielanie pożyczek pieniężnych; operacje czekowe i […]

Show offer